Inspectie dwingt Humanitas tot actie bij twee huizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dwingt de Rotterdamse zorginstelling Humanitas op twee locaties actie te nemen vanwege te grote risico’s op problemen bij de zorg voor bewoners. Zo is er niet voldoende deskundig personeel aanwezig.

Het gaat om de locaties Leeuwenhoek, die centraal stond in een televisieprogramma van Adelheid Roosen en Hugo Borst, en Hannie Dekhuijzen in de wijk Carnisse. Eerder gaf de Inspectie alle verpleeghuizen van Humanitas al een aanwijzing. De inspectie stelt dat er daarna binnen de hele organisatie goede stappen zijn gezet.

Op deze twee locaties blijft de kwaliteit van de zorg echter achter. Het probleem is dat de bewoners van de huizen met complexe problemen kampen, waar het personeel niet voldoende deskundig in is. Dat leidt tot risico’s voor de cliëntveiligheid.

Daarom komt de Inspectie nu opnieuw met een aanwijzing, deze keer alleen voor deze twee huizen. Een aanwijzing is een zwaardere maatregel dan verscherpt toezicht. Als de gevraagde acties niet worden genomen, kan er bijvoorbeeld een dwangsom worden opgelegd. Omdat er geen acuut gevaar is, krijgt Humanitas acht maanden de tijd.

Dilemma’s

Humanitas herkent de genoemde dilemma’s en de bevindingen over het moeilijk verkrijgen van voldoende en gekwalificeerd personeel en de problemen die daaruit volgen, zo stelt de zorginstelling in de verklaring. Net als Humanitas ook de dilemma’s ziet, nu een steeds grotere groep ouderen meerdere problemen heeft. ,,Daar heeft ons huidige zorgstelsel nog geen sluitend antwoord op gevonden.”

Bestuurder Gijsbert van Herk stelt dat Humanitas nu voor een moeilijke beslissing staat. ,,We zijn een van de weinige instellingen die ook vrijdag na vijf uur de telefoon oppakt. We helpen altijd iedereen die hulp nodig heeft. Maar de vraag is of we ook in de toekomst kunnen volhouden. Misschien moeten we de bewoners die bij ons wonen aanpassen aan het personeel dat we hebben. Dat is een maatschappelijke discussie waar we nog geen antwoord op hebben.”

Klokkenluider

Eerder dit jaar meldde een ‘klokkenluider’ in dagblad Trouw dat er bij de Leeuwenhoek sprake zou zijn van ‘verbale agressie’ en ‘daadwerkelijk fysiek geweld’ dat afgelopen jaar tot blauwe plekken zou hebben geleid. Dit was juist het verpleeghuis dat centraal stond in een televisieserie.

Volgens de Inspectie blijft na onderzoek van een onafhankelijk bureau dat er geen sprake was van geweld in de relatie tussen de bewoner en de zorgverleners of van een calamiteit. De inspectie stelt dat de gebeurtenis ‘zorgvuldig is onderzocht en dat adequate verbetermaatregelen zijn geformuleerd’. De inspectie heeft het onderzoek naar deze melding inmiddels afgesloten.

(Bron: AD)